Masz pytanie?

Polityka prywatności

 

I. Administrator danych osobowych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych (zwanym też dalej: Administratorem) jest Jolanta Frankiewicz,Groszki 14, 99-311 Bedlno, mail: jolantafrankiewicz@wp.pl

 

II. Informacja o pozyskaniu danych

Przetwarzane przez nas Pani/Pana dane osobowe otrzymaliśmy od Pani/Pana dobrowolnie podczas zakładania konta, zapisaniu się do newslettera, dokonania wpisu na naszej stronie bądź w związku z innymi działaniami dokonywanymi przez Panią/Pana na naszej stronie (np. zakupem towarów).

 

III. Cele i podstawa prawna przetwarzania

Pani/Pana dane osobowe w postaci  imienia i nazwiska, numer NIP ,adresu zamieszkania, adres wysyłki ,adresu e-mail, nr telefonu, adres IP możemy przetwarzać:

1)     na podstawie odrębnej zgody, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, w celu:

a) umożliwienia Pani/Panu pełnego korzystania ze wszystkich możliwości naszej strony internetowej za pośrednictwem zarejestrowanego konta,

b) umożliwienia Pani/Panu kontaktu z naszym sklepem za pomocą formularza kontaktowego bądź inną dostępną na naszej stronie formą kontaktu,

c) obsługi newslettera,

d) wpisów dotyczących oferowanych towarów (np. recenzji towaru)

2)     na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celu podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą lub wykonania umowy, której stroną jest ta osoba,

3)     na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze.

 

IV. Odbiorcy danych

Pani/Pana dane osobowe możemy udostępniać następującym  kategoriom podmiotów: firmom księgowym, firmom kurierskim i firmom obsługującym system informatyczny oraz system płatności elektronicznej .Takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z nami i tylko zgodnie z naszymi poleceniami. Nie przekazujemy Twoich danych poza teren Polski/UE/Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

 

V. Okres przechowywania danych

1. Dane osobowe przetwarzane w celu zawarcia lub wykonania umowy oraz wypełnienia obowiązku prawnego Administratora będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy, a po jego upływie przez okres niezbędny do:

1)     po sprzedażowej obsługi klientów (np. obsługi reklamacji),

2)     zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń przysługujących Administratorowi,

3)     wypełnienia obowiązku prawnego Administratora (wynikającego np. z przepisów podatkowych lub rachunkowych).

2. Dane osobowe przetwarzane na podstawie odrębnej zgody będą przechowywane do czasu jej odwołania.

Facebook